Nauka Języka

„Granice mojego języka są granicami mojego świata”

L.Wittgenstein

Znajomość języków obcych jest niezwykle ważna dla bardzo zróżnicowanych struktur i rozwijających się (w różnym stopniu) branż, gałęzi i sektorów gospodarczych w Unii Europejskiej. W wielu krajach jest rzeczą normalną, że większość jego mieszkańców potrafi porozumiewać się w co najmniej trzech językach. Prawie wszyscy mieszkańcy Luksemburga znają jakiś język obcy na tyle dobrze, żeby się nim swobodnie posługiwać. Ośmiu z dziesięciu Holendrów, Duńczyków i Szwedów – także.

Instytut Ananda House oferuje naukę wszystkich języków europejskich. Zajęcia odbywają się w małych kameralnych grupach lub indywidualnie.

Działamy według zaleceń Einsteina, iż „nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

Metody nauczania dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i poziomu każdego kursanta. Lekcje językowe nastawione są na rozwijanie wszystkich pięciu sprawności językowych mówienia, pisania, czytania, słuchania oraz praktycznego użycia języka z zachowaniem poprawności gramatycznej, potrzebnych do biegłego posługiwania się językiem zarówno w sytuacjach codziennych jak i zawodowych.

Celem zajęć  jest nabycie przez słuchaczy solidnych umiejętności językowych a także przybliżenie im kultury i tradycji krajów poznawanego obszaru językowego. Zajęcia lekcyjne prowadzone są na wielu różnych poziomach zaawansowania językowego od A1 – B2 wyznaczonych wg standardów Rady Europy.

Sylabus zajęć językowych tworzony jest w oparciu o poziom i indywidualne wymagania słuchaczy. Umiejętności językowe zdobyte w trakcie zajęć lekcyjnych mogą być dalej pogłębiane w trakcie kursów specjalistycznych przygotowujących do zdobycia certyfikatów językowych.

Zajęcia prowadzone na każdym poziomie zaawansowania. Na zajęciach szczególny nacisk kładzie się na swobodę komunikowania, oraz płynność mówienia i poprawność językową.

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych i trwają 60 minut. Materiały do nauki języka są dobierane nie tylko z różnych podręczników szkolnych, materiałów prasowych, ale także materiałów multimedialnych.